oferty pracy robotnik magazynowy, rudnik nad sanem (4)